ИСТОРИЯ

Международната Полицейска Асоциация е основана на 01.01.1950 г.от полицeйски служител от гр. Линкълн, кралство Англия, на име Артър Трууп (на снимката). Той е искал да основе организация за приятелство и сътрудничество между всички полицeйски служители от цял свят. Полицаите си сътрудничят за развитието на социалната, културната и професионална сфера, без разлика на раса, пол, език, религия и ранг. Мотото на асоциацията е на Есперанто – „SERVO PER AMIKECO“, което означава „Служба чрез приятелство“.

Arthur Troop

В МОМЕНТА

Около 500,000 члена в 67 държави …

IPA – СВЕТОВЕН КОНГРЕС

Регистрацията за 64th IPA World Congress

е отворена. Конгресът ще се проведе от

8 до 13 Октомври 2019 г. в Дубровник – Хърватия.

БЪЛГАРИЯ

България е много активен член на Международната полицейска асоциация, миналата година организира 62 международен конгрес в Албена. Присъстваха повече от 500 делегато от 68 страни.

Събитието беше организирано със съдействие на Министерство на Вътрешните Работи на Република България и Дирекция на Полицията.

Ministry of Interior

ИПА България

България стана член на Международната полицейска асоциация на 14 световен конгрес на организацията в Люксембург през 1994 г. Кръстник на българската секция беше гръцката секция, в която от 1992 г. до 1994 г. са членували 20 колеги от България.

Основател на секцията и първи председател на IPA България е г-н  Румен Колев.

РЪКОВОДСТВО

IPA България се ръководи от Управителен съвет. Той се състои от 10 лица, редовни членове на Асоциацията с професионален стаж поне 5 години.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет се избира на Общото събрание. Мандатът на Управителния съвет е петгодишен. Той провежда редовни заседания веднъж на четири месеца.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА IPA БЪЛГАРИЯ

Управителен съвет избира от своя състав председател и разпределя останалите длъжности. На редовното общо събрание от Февруари 2018 г. Беше избран за председател на IPA България Огнян Богоев – дългогодише служител в гранична полиция,

УСТАВ

Уставът на IPA България е най-важният документ на организацията. Тя живее и се развива, стъпвайки на правилата, постулирани в него, както и на неговия дух.  Както и при повечето секции на Асоциацията по света, така и при IPA България, за основа на създаването на устава е ползван Уставът на Световната организация.

РЕГИСТРАЦИЯ

Легитимността на IPA България се базира на регистрация, утвърдена със съдебно решение. IPA България е юридическо лице, което представлява сдружение с нестопанска цел.

СТРУКТУРА

IPA България е структурирана на регионален принцип. Централното ръководство се намира в София, а регионалните секции следват административното деление на страната. Седалищата на регионалните организации се намират в градовете – областни центрове на съответната област. На картата са дадени областите, в които са изградени структури на Асоциацията. Предстои изграждането на структури и в останалите области на страната.

International Police Association

КОНТАКТИ

Пощенски адрес:

ИПА-Секция България,

1233 София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 114 б

телефон: +359 2 982 3677
тел./факс: +359 2 962 7007
мобилни: +359 888 944 335

                      +359 888 953 489

ЧЛЕНСТВО

Редовен член на IPA България може да бъде всеки действащ български полицейски служител, както и пенсиониран или напуснал полицейските служби. Лицето трябва да има поне три години професионален опит. Полицейски служители, които са дисциплинарно уволнени с влязло в сила съдебно решение, не могат да станат редовни членове. Чуждестранни полицейски служители могат да кандидатстват за членство в IPA България, ако в тяхната държава няма изградена структура на Асоциацията.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Тук можете да свалите документи за кандидатстване

Заявление за членство

СЪБИТИЯ

8-ми март

По случай 8 март Българската федерация по полицейска лична защита и българската секция на Международна полицейска асоциация организират Семинар по самозащита за жени и правоохранителни органи.

Виж повече –>

Балканско – Адриатическа конференция

Срещата ще се проведе от 30 август до 2 септември 2018 г. в  Пловдив, хотел Сант Петербург.

ПРИДОБИВКИ

Всички членове на IPA България могат да се възползват от услугите предоставяни в рамките на инициативата IPA Houses (възможност за отсядане в къщи собственост на IPA в повече от 50 различни дестинации по света) на международната асоциация.

За повече информация и актуални цени може да се посети сайта на IPA.

ПЪТУВАНЕ

При пътуване до държава членка на Международната полицейска асоциация.

Всички членове на IPA България могат да изискат помощ от страната домакин по процедура Procedure for Travel Assistance попълване на следната Travel Form.

IPA MEMBERS

BULGARIA

50 Facts About Bulgaria

VISA

TRAVEL