Home » ПЪТУВАНИЯTRAVELS

ПЪТУВАНИЯTRAVELS

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската
индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски
букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове. Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е
навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на
20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни
издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.Lorem
Ipsum
is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s
standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type
specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining
essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum
passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem
Ipsum.