Пощенски адрес: ИПА-Секция България, 1233 София,

бул. „Княгиня Мария Луиза“ 114 б

телефон: 982-36-77;
тел./факс: 962-70-07
мобилни: 0888/72-85-31; 0898/79-41-35
лице за контакти: Зинаида Ганчева

e-mail:
ipa.bulgaria@gmail.com

XII IPA Conference for Central and Eastern Europe