Home » ЗА НАС

ЗА НАС

Международната полицейска асоциация (International Police Association-IPA) е създадена на 01 януари 1950 г. във Великобритания, като за неин основател се счита полицейският служител от Англия-Артур Трууп (1914-2000). Организацията е създадена на приятелски принцип и в нея членуват полицейски служители-действащи, пенсионирани и напуснали, без значение на чин, длъжност, служебна позиция, пол, раса, майчин език или религия. С близо 360 000 членове от почти 100 държави, от които 66 със създадени национални секции, асоциацията се разпростира на 6 континента (Европа, Азия, Южна и Северна Америка, Африка, Австралия). Мотото на Международната полицейска асоциация е „Servo per Amikeco“ („Служба чрез приятелство“).

IPA е неправителствена организация, чиито цели са да се създават и усилват връзките между пазителите на реда; да се повишава международното взаимодействие в социалната, културната и професионалната сфера; да се насърчава благоденствието във взаимоотношенията на хората и да се запази световния мир; да се подобрява обществения облик на полицията и да се постигне признаването на асоциацията от международните институции. Членовете на Международната полицейска асоциация се придържат към принципите, залегнали във Всеобщата харта за правата на човека, приета на 10.12.1948 г.  От 25 юли 1977 г. Международната полицейска асоциация е със консултативен статус в Съвета на Европа, а последствие в Икономическия и социален съвет на ООН и Юнеско.

България е приета за член на Международната полицейска асоциация на 10 юни 1994 г., по време на XIV световен конгрес на организацията, проведен в Люксембург.  Кръстник на българската секция е гръцката секция, в която от 1992 г. до 1994 г. са членували 20 колеги от България. Първият председател на „ИПА-секция България“ е г-н Румен Колев.  В края на 2018 г. в сдружението членуват 3346 члена – действащи, пенсионирани и напуснали служители на МВР и сферата на вътрешната сигурност.  Управителният съвет на „ИПА-секция България“ се състои от 11 члена с 5 годишен мандат.

Последното изборно събрание е проведено на 17 февруари 2018 година. Към настоящият момент в страната са образувани 12 регионални секции, както следва: Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Ловеч, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, София- град, Стара Загора и Ямбол. Планирано е постепенно да бъдат обособени още 16 регионални секции, съобразно административното деление на страната. „ИПА-секция България“ участва активно във всички международни прояви, конференции и конгреси.