Home » ИПА

ИПА

TroopМеждународната Полицейска Асоциация е основана на 01.01.1950 г.от полицeйски служител от гр. Линкълн, кралство Англия, на име Артър Трууп (на снимката). Той е искал да основе организация за приятелство и сътрудничество между всички полицeйски служители от цял свят. Полицаите си сътрудничят за развитието на социалната, културната и професионална сфера, без разлика на раса, пол, език, религия и ранг. Мотото на асоциацията е на Есперанто – „SERVO PER AMIKECO“, което означава „Служба чрез приятелство“. Международната полицейска асоциация е не-правителствена организация, в която членуват действащи, пенсионирани и напуснали полицейски служители. Нашата асоциация не зависи от различните полицейски държавни структури или други каквито и да е външни структури. Асоциацията разпространява глобално културни, професионални и социални взаимоотношения между служителите на реда. От както тя е международна асоциация, едно от най-големите предизвикателства е свързано с пътуването. Основната цел на асоциацията е приятелството. Провеждат се редовни международни и вътрешни мероприятия.