IPA България се ръководи от Управителен съвет. Той се състои от 10 лица, редовни членове на Асоциацията с професионален стаж поне 5 години. Управителният съвет се избира от Общото събрание и новоизбраният Управителен съвет избира от своя състав председател и разпределя останалите длъжности. Мандатът на Управителния съвет е петгодишен. Той провежда редовни заседания веднъж на четири месеца.

Състав на Управителния съвет от 15.03.2013г.

Председател: Зинаида Любенова Ганчева

Генерален секретар: Красимир Василев Димов

Заместник председатели:

Красимир Асенов Георгиев
Огнян Златанов Богоев
Надка Кирчева Иванова
Митко Николаев Ангелов

Членове на Управителния съвет:

Мариана Йорданова Грънчарска
Юрий Петров Денчев
Пламен Славчев Петров
Пламен Савов Марков

XII IPA Conference for Central and Eastern Europe