Home » РЪКОВОДСТВО

РЪКОВОДСТВО

ИПА България се ръководи от Управителен съвет.

 

Той се състои от 11 лица, редовни членове на Асоциацията с професионален стаж поне 5 години. Управителният съвет се избира от Общото събрание и новоизбраният Управителен съвет избира от своя състав председател и разпределя останалите длъжности. Мандатът на Управителния съвет е петгодишен. Той провежда редовни заседания веднъж на четири месеца.

 

Състав на Управителния съвет от м. Февруари 2018г.

 

Председател: Огнян Богоев

GSM : +359 888 953 489

e-mail: ipa.bulgaria@abv.bg

Eзик:  Руски

Chairman: Ognyan Zlatanov Bogoev

 

 

Генерален секретар: Красимир  Димов

GSM: +359 888 552 070 / +359 898 575 453

e-mail: kras_dimov@abv.bg

Eзик:  Английски, Руски

 

 

 

Зам. Председател: Пламен Марков

GSM : +359 879 664 640 / +359 887 797 455

e-mail:  replam@abv.bg

Eзик:  Руски

 

 

Зам. Председател: Юрий Денчев

GSM : +359 887 545 404

e-mail: ydenchev@gmail.com

Eзик:  Руски

 

Зам. Председател: Красимир Георгиев

GSM : +359 878 793 770

e-mail: ipa.bulgaria@abv.bg

Eзик:  Руски

 

 

Секретар по международните въпроси:Десислава Викторова

GSM: +359 888 435 235

e-mail: desviktorova@gmail.com 

Eзик:  Английски, Испански, Руски

 

 

Чл. на УС: Надка Иванова

GSM : +359 888 944 335

e-mail:

Eзик:  Руски

 

Чл. на УС: Мариана Грънчарска

GSM : +359 888 586 483

e-mail: marfy@abv.bg

Eзик:  Английски, Руски

 

 

Чл. на УС: Пламен Петров

GSM : +359 8

e-mail:

Eзик:  Английски, Руски

 

 

Чл. на УС: Митко Ангелов

GSM : +359 888 858 904

e-mail: angelovmitko@abv.bg  

Eзик:  Руски

 

Чл. на УС: Павлин Ковачев

GSM : +359 888 249 211

e-mail: pavkata69@abv.bg 

Eзик:  Руски