Home » УСТАВ

УСТАВ

Уставът на IPA България е най-важният документ на организацията. Тя живее и се развива, стъпвайки на правилата, постулирани в него, както и на неговия дух. Уставът потвърждава морално-етичните норми на полицейския служител, като същевременно дава поле за творческа изява на личността му. Както и при повечето секции на Асоциацията по света, така и при IPA България, за основа на създаването на устава е ползван Уставът на Световната организация. Дълбоко хуманните идеи на основателя Артър Трууп са изведени като водещ принцип. Полицейските служители по целия свят и разбира се, в България, са хора, за които редът и дисциплината са начин на живот. Със своите ясни и точни правила, уставът на IPA България отговаря на професионалната същност и духа на полицая.

В динамично развиващите се условия на живот нищо не остава на едно място. В този смисъл IPA България е оставила възможност за промени в устава си, когато се види, че някои от положенията в него започват да изостават от реалностите на съвременния живот. Тези промени могат да се правят от Общото събрание при наличие на кворум.

IPA България е в процес на разширяване – предстои включването на нови регионални секции. Уставът е принципната основа за здравината и хармонията в живота на Асоциацията.

 

Устав на сдружение „ИПА – Секция България“