Home » КОНТАКТИ

КОНТАКТИ

Пощенски адрес: ИПА-Секция България, 1233 София,

бул. „Княгиня Мария Луиза“ 114 б

телефон: +359 2 982-36-77;
тел./факс: +359 2 962-70-07;
мобилни: 0888 72-85-31; 0898 79-41-35;
e-mail: ipa.bulgaria@abv.bg