Home » СТРУКТУРА

СТРУКТУРА

IPA България е структурирана на регионален принцип. Централното ръководство се намира в София, а регионалните секции следват административното деление на страната. Седалищата на регионалните организации се намират в градовете – областни центрове на съответната област. На картата са дадени областите, в които са изградени структури на Асоциацията. Предстои изграждането на структури и в останалите области на страната.