ИПА – секция България кани всички свои членове и техните семейства,
да участват в 62-рият Световен конгрес на IPA.


Конгреса  ще се проведе от 17 до 24 Септември
2017 г, в хотел „Фламинго“, к.к. „Албена“, Варна, България.

Преференциални цени за българските членове.

За допълнителна информация:

Надя Иванова

тел.:+359 2 982 36 85

XII IPA Conference for Central and Eastern Europe