На 18.01.2018 г. от 19.00 часа ще се проведе събрание на ИПА  – Регионална секция София в залата на ул. „Николай Хайтов“ № 15-19 с дневен ред „Избор на делегати за Общо събрание“.


XII IPA Conference for Central and Eastern Europe