„ПОЛИЦАЙ НА ГОДИНАТА“ ЗА 2023 ГОДИНА СТАНА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР МАРИО ГЕОРГИЕВ

Председателят на националното сдружение към „Международната полицейска асоциация“ – „ИПА-секция България“ – г-н Огнян Богоев връчи награда на носителя на юбилейния 30-ти приз „Полицай на годината“ – главен инспектор Марио…

ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на сдружение „ИПА – секция Българ,ия“, ЕИК 175297029, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114б, на основание чл. 26…

СКИ ГАРДЕРОБ „К2 СПОРТ“ – 20% отстъпка за всички членове на Сдружението и техните семейства

Уважаеми колеги, във връзка със сключен договор между „ИПА-секция България“ и „К2 Спорт“ ЕООД, всички членове на Сдружението и членовете на техните семейства ще могат да ползват 20% отстъпка от…